Koučovací rozhovor

- cesta k novému dobrodružstvu

    Som spoľahlivý profesionálny kouč, ktorý sa špecializuje na prácu s jednotlivcami , ktorí sú pripravení na prijatie zodpovednosti za svoj život a vykonanie vlastných rozhodnutí na základe vlastných hodnôt, schopností, preferencií, vedomostí a skúseností. Pomocou štruktúrovaného rozhovoru a špecifických koučovacích otázok pomáham klientovi vidieť jeho možnosti, preberať zodpovednosť, uvedomovať si vlastné skryté predpoklady a robiť vedomé rozhodnutia.

   Neváhajte ma kontaktovať s akýmikoľvek otázkami a spoločne vykročíme k hľadaniu nových príležitostí a možností.

 
marek-6.JPG

Niečo o mne ...

     Celý svoj život som bol presvedčený, že životná cesta po ktorej kráčam, to ako žijem, ako sa správam, aké mám hodnoty je nemeniteľný stav. To, že ma moje okolie vnímalo ako človeka, ktorý sa pomalým, ale efektívnym spôsobom prepadáva do závislostí som si síce uvedomoval, ale ...NO A ČO ? Svoj úpadok som vnímal ako normálny bežný stav.
     Symbolický rok 2000 priniesol pre mňa dôležité "vytriezvenie" a ja som spoznal, že život je príliš krátky a vzácny na to, aby som ho svojou aroganciou znehodnotil. Spoznal som Boha a našiel vieru. Objavil som hodnoty, ktoré som dovtedy ignoroval. Začal som vnímať nový silný zmysel mojej existencie a vysokú hodnotu života každého človeka. Po 14-tich rokoch mojej profesionálnej služby v armáde som predčasne odišiel na vlastnú žiadosť a začal sa venovať "sídliskovej mládeži a deťom". Vstúpil som do tretieho neziskového sektora. Viac som začal dávať a paradoxne som začínal "bohatnúť".
     Neskôr sa okruh mojej pôsobnosti a služby rozšíril pre ľudí boriaci sa so závislosťou. Od roku 2010 sa ako lektor a konzultant venujem práci so závislými a ich rodinnými príslušníkmi. 6 rokov som úzko spolupracoval s Odborným liečebným ústavom psychiatrickým, n. o. Predná Hora, kde som pravidelne realizoval prevenčné prednášky a osobné stretnutia s klientmi ústavu a kde som bol osobne prítomný veľkých tragédií, ale aj silných víťazstiev.
     Od roku 2016 pravidelne spolupracujem s Centrom pre liečbu drogových závislostí Košice. 
     Neskôr po absolvovaní môjho ďalšieho certifikovaného kurzu v koučingu na Business Coaching College (www.koucovaciaskola.sk) som k svojej práci pridal nový efektívny nástroj - koučovací rozhovor. 
     V súčasnosti považujem koučing v spojení s odbornou konzultáciou za jeden z najlepších spôsobov, ako dosiahnuť pozitívne zmeny a trvalé výsledky. Pomocou neho a jeho transformačného efektu pomáham ľuďom dostať sa do kontaktu so svojimi skutočnými hodnotami a cieľmi a meniť svoje životy, tak, aby sa v nich cítili dobre.

Koučovací transformačný rozhovor

Most medzi poznaným a nepoznaným, nájdeným a ukrytým, prítomným a zabudnutým, ...

 

Životný (life) koučing

Koučovací rozhovor pomáha klientovi rozhodovať sa samostatne a súčasne mať pri sebe niekoho, kto mu venuje absolútnu pozornosť, nepoúča, ale počúva. Je vhodný k riešeniu nasledujúcich situácií:

 • Hľadanie životnej zmeny

 • Hľadanie spôsobu ako zredukovať stres, nájsť vlastnú životnú rovnováhu

 • Zlepšenie schopnosti komunikovať s inými a riešiť konflikty

 • Spoznávanie schopností vnímať svoje vlastné potreby a voliť si vlastnú cestu

 • Zlepšenie sebadisciplíny

 • Zlepšenie zdravia a telesnej kondície

 • Hľadanie vlastnej odpovede na to, čo je pre mňa životný úspech, zmysluplná práca...

 • Uvažovanie nad novou prácou, sebauplatnením...

 • Hľadanie zdrojov sebavedomia a osobnej sily...       

... a ďalšie

Image by Alif Ngoylung

Priebeh koučovacieho stretnutia

Koučovacie stretnutie trvá maximálne 60 minút.

Priebeh stretnutia je štruktúrovaný,

má svoje základné body:

 1. Kontakt - nadviazanie vzťahu a dôvery 

 2. Kontrakt - jasné zacielenie témy rozhovoru, pri ktorom vzniká "koučovacia dohoda", ktorej obsahom je to s čím by chcel klient na konci rozhovoru odísť, čo chce mať premyslené

 3. Nástroje - pomocou rôznych myšlienkových nástrojov kouč pomáha klientovi dozvedieť sa viac o tom, čo ho zaujíma (viac o jeho schopnostiach, hodnotách, o tom čo je pre neho naozaj dôležité, čo a kto mu môže pomôcť, aké možnosti má). Na konci získava klient "uvedomenie" o stave svojich vecí, na základe ktorého zaujíma vnútorný postoj a rozhoduje sa.

 4. Akcia - nastáva rozhodnutie o tom, čo koučovaný klient urobí - čo bude jeho prvý krok. Môže sa vypracovať plán s jeho míľnikmi. 

 5. Prínos - krátka reflexia klienta o tom, aký malo pre neho prínos jeho rozmýšľanie, čo zaujímave si o sebe alebo o svojej téme uvedomil.

Prvé - "oťukávacie" stretnutie

 

- limitovaná akcia -

prvé stretnutie ZADARMO

 

Kontaktný formulár

Novomeského 2, 058 01 Poprad

 

Novomeského 2, 058 01 Poprad

 • LinkedIn

©2020 by Sonoga Marek. Proudly created with Wix.com